Selecteer een pagina
De Haagse Rekenkamer

De Docent

De docent

Barbara studeerde letteren en pedagogiek en haalde voor dat laatste vak een lesbevoegdheid. Daarna verdiepte zij zich in leerproblemen in het algemeen en rekenproblematiek en -didactiek in het bijzonder.

In 2012 zette zij, in samenwerking met collega’s, een eigen praktijk op voor remedial teaching en onderwijstrajecten op maat – een praktijk van waaruit verschillende onderwijs- en opvoedprofessionals hulp bieden bij leren in de breedste zin van het woord.
“Het is mooi en leerzaam om te zien hoe verschillende collega’s, met hun specifieke kennis, kunde en geestdrift, stuk voor stuk de juiste snaar weten te raken bij lerende kinderen en jongeren.”

Onder de naam De Haagse Rekenkamer verzorgt Barbara, zowel in haar praktijk als (in de klas) op diverse scholen, specialistische hulp bij het voorkomen en behandelen van ernstige rekenproblemen en het uitvoeren van handelingsplannen voor leerlingen met de diagnose dyscalculie.

Barbara heeft jarenlange ervaring met het onderwijzen van rekenen aan leerlingen in het (v)mbo (met leerwegondersteuning) en het praktijkonderwijs. Ze is bedreven in het begeleiden van leerlingen met leerachterstanden en/of gedragsproblematiek en werkt met veel enthousiasme en geduld met hen samen.

“Om fijn te kunnen leren is ruimte nodig: ruimte om je heen en ruimte in je hoofd. En zo is het ook met onderwijzen.” – Barbara Wentink, 2016

Barbara Wentink

Barbara Wentink M SEN,
Pedagoog, docent in de tweede graad, remedial teacher

Mozartlaan 143
2555 JJ Den Haag

T 06 - 364 244 41
E barbara@dehaagserekenkamer.nl